Ścieżki historii

NIEKOŃCZĄCA SIĘ MODERNIZACJA
Środek ciężkości Państwa Polskiego czyli rozważania o centrum politycznym Polski między Odrą, Notecią a Wisłą
A czy znasz Ty, bracie młody, Twoje ziemie, Twoje wody? Geografia historyczna ziem polskich
Polska droga do Niepodległości
Wielokulturowość w polskim doświadczeniu historycznym

Kobiety niepodległości. Dd Izabeli Czartoryskiej do Aleksandry Piłsudskiej