Ścieżki historii

Środek ciężkości Państwa Polskiego czyli rozważania o centrum politycznym Polski między Odrą, Notecią a Wisłą
Polacy z dala od ojczyzny
A czy znasz Ty, bracie młody, Twoje ziemie, Twoje wody? Geografia historyczna ziem polskich

Kobiety niepodległości. Dd Izabeli Czartoryskiej do Aleksandry Piłsudskiej

NIEKOŃCZĄCA SIĘ MODERNIZACJA
Polska droga do Niepodległości

Powstanie styczniowe w sztuce

Wielokulturowość w polskim doświadczeniu historycznym