Gdy Mikołaj był mały

wczesna edukacja Mikołaja kopernika

Historycy nie ustają w wysiłkach, by poszerzyć, pogłębić i skorygować wiedzę o życiu wielkiego uczonego. Interesuje ich zwłaszcza to, co najsłabiej udokumentowane jest w źródłach: pochodzenie, młodość i edukacja. Badacze, szukając w archiwach wzmianek o Mikołaju Koperniku, stawiają pytania i snują domysły oparte na wątłych przesłankach. Czasem znajdują nowe odpowiedzi.

Zrób historyczny gadżet inspirowany odkryciami Mikołaja Kopernika! To proste z naszym wzorem!

Ściągnij wzór na koszulkę


W ostatnich latach udało się rzucić nowe światło na sprawę pochodzenia rodziny wielkiego astronoma. Dotychczas przyjmowano, że wywodziła się ona ze wsi Koperniki niedaleko Nysy, a w drugiej poł. XIV w. osiadła na stałe w Krakowie. Mikołaj Kopernik, kupiec handlujący węgierską miedzią, ojciec przyszłego astronoma, miał przeprowadzić się z Krakowa do Torunia i tam poślubić Barbarę z domu Watzenrode, rodziny zamożnych mieszczan toruńskich. Tymczasem nazwisko Kopernik nie musi mieć związku z miejscowością, lecz może wywodzi się od nazwy zajęcia: handlu miedzią.


Portret Mikołaja Kopernika z Sali Mieszczańskiej w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, licencja PD, Wikimedia Commons

W Nysie, gdzie wydobywano i handlowano miedzią, żyła rodzina Koppersmed, którą można utożsamiać z Kopernikami. Oznacza to, że dziadek i ojciec Mikołaja Kopernika mieszkali w Nysie, ojciec zaś tylko krótko przebywał w Krakowie, później był w Gdańsku, a na koniec osiadł w Toruniu.