Podjąć wyzwanie!

II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku postawiło przed Polakami nowe wyzwanie: modernizację kraju. Na kartach publikacji, w 26 odsłonach przedstawiamy różne aspekty unowocześnienia Drugiej Rzeczpospolitej. Działaniom modernizacyjnym, inicjowanym w wielu dziedzinach życia społecznego przez państwo polskie, towarzyszyły aktywność i zapał licznych grup zawodowych – lekarzy, inżynierów, architektów, nauczycieli, artystów oraz pisarzy. W kolejnych rozdziałach ukazujemy ten ogromny wysiłek cywilizacyjny. Czytelnik dowie się zarówno o sukcesach polskiej modernizacji, jak i o istniejących nadal strefach zacofania.

Nadrzędnym zadaniem dla polskich elit była konsolidacja wspólnoty narodowej, która przez ponad wiek znajdowała się w trzech zaborczych organizmach politycznych, a po odzyskaniu niepodległości musiała ułożyć stosunki z licznymi mniejszościami narodowymi. Na odzyskanym terytorium wszystkie struktury młodego państwa wymagały scalenia. Należało zadbać o rozwój życia społecznego i gospodarczego – połączyć trzy przestrzenie, które za życia pięciu pokoleń były pod obcą dominacją. 

Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, 2019, fot. Radosław Deliś

Drugą Rzeczpospolitą zbudowali ludzie, którzy urodzili się w okresie między powstaniem styczniowym a I wojną światową. Dzięki ich entuzjazmowi rozpoczęła się wielka przebudowa polskiego świata. Troska o przyszłość nakazywała jak najszybsze pokonanie zacofania narosłego przez kilka stuleci i dogonienie Europy Zachodniej. We wszystkich wymiarach życia zbiorowego ważnym zadaniem stawała się modernizacja kraju. Unowocześnienie objęło prawo, edukację, ochronę zdrowia, gospodarkę, łączność oraz komunikację. Przeobrażenia nie ominęły struktur społecznych i obyczajowości. Postępowało równouprawnienie kobiet. W warunkach niepodległości rozkwitały sztuka i kultura, zachowując naturalną więź ze współczesnymi kierunkami życia artystycznego Zachodu. Na kartach tej publikacji, w 26 odsłonach, przedstawiamy rozległą panoramę tych przemian. Nasi Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty unowocześnienia kraju. Czytelnik dowie się zarówno o sukcesach polskiej modernizacji, jak i o istniejących nadal strefach zacofania.

Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności, 2019, fot. Radosław Deliś

Do świata kontrastów Drugiej Rzeczypospolitej zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli oraz wszystkich miłośników historii.

Plik do pobrania:


PODJAC_WYZWANIE_Historia_Poszukaj_2019.pdf

Powrót
drukuj wyślij facebook