Podjąć wyzwanie!

II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku postawiło przed Polakami nowe wyzwanie: modernizację kraju. Na kartach publikacji, w 26 odsłonach przedstawiamy różne aspekty unowocześnienia Drugiej Rzeczpospolitej. Działaniom modernizacyjnym, inicjowanym w wielu dziedzinach życia społecznego przez państwo polskie, towarzyszyły aktywność i zapał licznych grup zawodowych – lekarzy, inżynierów, architektów, nauczycieli, artystów oraz pisarzy. W kolejnych rozdziałach ukazujemy ten ogromny wysiłek cywilizacyjny. Czytelnik dowie się zarówno o sukcesach polskiej modernizacji, jak i o istniejących nadal strefach zacofania.

Nadrzędnym zadaniem dla polskich elit była konsolidacja wspólnoty narodowej, która przez ponad wiek znajdowała się w trzech zaborczych organizmach politycznych, a po odzyskaniu niepodległości musiała ułożyć stosunki z licznymi mniejszościami narodowymi. Na odzyskanym terytorium wszystkie struktury młodego państwa wymagały scalenia. Należało zadbać o rozwój życia społecznego i gospodarczego – połączyć trzy przestrzenie, które za życia pięciu pokoleń były pod obcą dominacją. 

Drugą Rzeczpospolitą zbudowali ludzie, którzy urodzili się w okresie między powstaniem styczniowym a I wojną światową. Dzięki ich entuzjazmowi rozpoczęła się wielka przebudowa polskiego świata. Troska o przyszłość nakazywała jak najszybsze pokonanie zacofania narosłego przez kilka stuleci i dogonienie Europy Zachodniej. We wszystkich wymiarach życia zbiorowego ważnym zadaniem stawała się modernizacja kraju. Unowocześnienie objęło prawo, edukację, ochronę zdrowia, gospodarkę, łączność oraz komunikację. Przeobrażenia nie ominęły struktur społecznych i obyczajowości. Postępowało równouprawnienie kobiet. W warunkach niepodległości rozkwitały sztuka i kultura, zachowując naturalną więź ze współczesnymi kierunkami życia artystycznego Zachodu. Na kartach tej publikacji, w 26 odsłonach, przedstawiamy rozległą panoramę tych przemian. Nasi Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty unowocześnienia kraju. Czytelnik dowie się zarówno o sukcesach polskiej modernizacji, jak i o istniejących nadal strefach zacofania.

Do świata kontrastów Drugiej Rzeczypospolitej zapraszamy uczniów starszych klas szkół podstawowych, uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli oraz wszystkich miłośników historii.

Plik do pobrania:

Podjąć wyzwanie! II Rzeczpospolita na drodze do nowoczesności

Wersję papierową można otrzymać po przesłaniu wiadomości na adres: historiaposzukaj@nimoz.pl

Powrót
drukuj wyślij facebook