HISTORIA: POSŁUCHAJ 

ZIARNKO DO ZIARNKA, PRZYDAŁABY SIĘ KAWIARKA. CZEKOLADA? TEŻ SIĘ NADA!

Posłuchaj podcastu o KAWIE I CZEKOLADZIE

Kiedy kawa i czekolada stały się popularne w naszych domach. Jakie były ich początki w Europie?

dowiedz się więcej

Czy Polacy przyjęli kawę z takim samym entuzjazmem, jak czekoladę? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule Pauliny Szulist-Płuciniczak, pod tytułem „Napoje bogów. Początki popularności kawy i czekolady w Europie i w Polsce”.

posłuchaj innych podcastów

Sprawdź swoją wiedzę

Zapraszamy do historycznych fiszek - interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Przygotowaliśmy krótkie pytania i odpowiedzi korespondujące z materiałami dydaktycznymi, które znajdziesz w zakładce HISTORIA: ŚCIĄGNIJ. 

W fiszkach poza wielkimi datami traktatów, bitew i koronacji przypominamy te mniej eksponowane, ale równie ważne dla naszej historii: odkrycia naukowe, premiery filmowe, sukcesy polskich artystów i sportowców. Celem fiszek jest ugruntowanie i podsumowanie wiedzy, ale także zachęcenie do samodzielnego odkrywania fascynujących wydarzeń z przeszłości prezentowanych na portalu HISTORIA: POSZUKAJ. Zapraszamy do strony Historia: fiszki.

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ! Czyli MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!