HISTORIA: POSŁUCHAJ 

NIKT NIE ZROBI LEPIEJ, NIŻ TY SAM

Posłuchaj podcastu o BUDOWIE KANAŁU AUGUSTOWSKIEGO

Brak bezpośredniego dostępu do Morza Bałtyckiego kładł się cieniem na ambitnych planach odbudowy gospodarki Królestwa Polskiego. Do ominięcia tej przeszkody miał się przyczynić Kanał Augustowski.

dowiedz się więcej

Co zmienił Kanał Augustowski? Jakie były dalsze losy Ignacego Prądzyńskiego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule Ewy Olkuśnik, pod tytułem „Przez lasy, bagna i jeziora… do Gdańska. Jak Ignacy Prądzyński budował Kanał Augustowski”.

posłuchaj innych podcastów

Sprawdź swoją wiedzę

Zapraszamy do historycznych fiszek - interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Przygotowaliśmy krótkie pytania i odpowiedzi korespondujące z materiałami dydaktycznymi, które znajdziesz w zakładce HISTORIA: ŚCIĄGNIJ. 

W fiszkach poza wielkimi datami traktatów, bitew i koronacji przypominamy te mniej eksponowane, ale równie ważne dla naszej historii: odkrycia naukowe, premiery filmowe, sukcesy polskich artystów i sportowców. Celem fiszek jest ugruntowanie i podsumowanie wiedzy, ale także zachęcenie do samodzielnego odkrywania fascynujących wydarzeń z przeszłości prezentowanych na portalu HISTORIA: POSZUKAJ. Zapraszamy do strony Historia: fiszki.

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ! Czyli MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!