HISTORIA: POSŁUCHAJ 

CZY ZYGMUNT AUGUST ZMIENIAŁ NA ZIMĘ „FLANDERSKIE OPONY”?

Posłuchaj podcastu o ARRASACH WAWELSKICH

Dlaczego w czasach Zygmunta II Augusta nazywano je „oponami”? Jak powstawały?

dowiedz się więcej

Jakie były losy arrasów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykułach Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej: „Walka smoka z panterą i inne cuda – kolekcja arrasów Zygmunta II Augusta z Zamku Królewskiego na Wawelu” oraz „Arrasy pod kluczem, czyli jak polskie skarby na dwie dekady utknęły w Kanadzie”.

posłuchaj innych podcastów

Sprawdź swoją wiedzę

Zapraszamy do historycznych fiszek - interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Przygotowaliśmy krótkie pytania i odpowiedzi korespondujące z materiałami dydaktycznymi, które znajdziesz w zakładce HISTORIA: ŚCIĄGNIJ. 

W fiszkach poza wielkimi datami traktatów, bitew i koronacji przypominamy te mniej eksponowane, ale równie ważne dla naszej historii: odkrycia naukowe, premiery filmowe, sukcesy polskich artystów i sportowców. Celem fiszek jest ugruntowanie i podsumowanie wiedzy, ale także zachęcenie do samodzielnego odkrywania fascynujących wydarzeń z przeszłości prezentowanych na portalu HISTORIA: POSZUKAJ. Zapraszamy do strony Historia: fiszki.

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ! Czyli MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!