Michał Kłosiński

Absolwent historii sztuki i filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Kustosz i kierownik działu Dom Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Autor kilkunastu wystaw z zakresu tematyki kopernikańskiej, historii nauki i kultury materialnej czasów późnegośredniowiecza i renesansu. Współautor wielu działań edukacyjnych i popularyzatorskich zogniskowanych wokół postaci Mikołaja Kopernika.

Powrót
drukuj wyślij facebook
CENNY DAR GDAŃSKIEGO ASTRONOMA. CYRKIEL JANA HEWELIUSZA z kolekcji Domu Mikołaja Kopernika, oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu