Jerzy Bracisiewicz

Historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 37 lat uczy historii w warszawskich liceach, obecnie w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Jasienicy; rzeczoznawca MEN do oceny merytoryczno-dydaktycznej podręczników do historii; autor publikacji dydaktycznych, m.in. redaktor internetowego podręcznika Włącz Polskę (ORPEG, 2012) i współredaktor podręcznika Польща – нарис історії (IPN, 2015); współautor koncepcji egzaminu maturalnego z historii i współautor podstawy programowej z historii; współpracował z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Pamięci Narodowej; prowadził zajęcia poświęcone nekropoliom warszawskim na podyplomowych studiach varsavianistycznych w IH UW; odznaczony medalem KEN.

Autor tekstów na portalu Historia: poszukaj w zakładkach: MIEJSCA i ŚCIEŻKI HISTORII. 

Powrót
drukuj wyślij facebook