Anna Kornelia Jędrzejewska

Historyk sztuki, muzealnik, edukator, kurator. Absolwentka muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz  Podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich przy Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie. Współautorka wystawy stałej Muzeum Toruńskiego Piernika, oddziału  Muzeum Okręgowego w Toruniu. Adiunkt w Dziale Historii Toruńskiego Piernikarstwa MOT. Autorka programów edukacyjnych, wystaw i publikacji, m.in.  o tematyce piernikarskiej. Pasjonatka historii sztuki kulinariów, w szczególności słodyczy. Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach piernikarstwa oraz dawnych formach piernikarskich, cukierniczych.

Powrót
drukuj wyślij facebook