aNNA śLIWA

doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej i historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego (Universitas: Kraków 2013). Ma w swym dorobku organizację wystaw, udział w konferencjach naukowych, liczne publikacje. Publikowała w „Pamiętniku Literackim”, „Twórczości”, „Frazie”, „Baroku”, „Archivolcie”, „Slavica Gandensia” (Belgia), „Blizie” oraz wydawnictwach zbiorowych. Interesuje się literaturą polską XX wieku, grafiką, problematyką interferencji sztuk, zagadnieniem percepcji wizualnej, rolą wzroku w literaturze, kulturze i sztuce. Kieruje Działem Sztuki w Muzeum Miasta Gdyni.

Powrót
drukuj wyślij facebook
Ojciec Gdyni. Tadeusz Wenda – budowniczy gdyńskiego portu

„Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie…”. Chopin, emigracja i ceramiczny ptak ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

„Przyczynić się do zwycięstwa nad Bałtykiem”. Otwarcie Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni

Tłum i jednostka. Zryw „Solidarności” na obrazach Gizeli Pierzyńskiej-Bossak w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni

Tajemniczy cień i kolejka SKM. Obraz Konstantego Gorbatowskiego ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni

 

Czarne chmury nad gdyńskim portem. Obraz Michaliny Krzyżanowskiej "Port wojenny" ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Dziewczyna z kotem. "Portret żony z kotem" Konrada Krzyżanowskiego z Muzeum Śląska Opolskiego
Antoni Abraham. Król Kaszubów