Marek Olkuśnik

Redaktor merytoryczny portalu HISTORIA POSZUKAJ, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z historii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel i popularyzator historii. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Varsavianistycznych w Instytucie Historycznym UW. Interesuje się dziejami Warszawy oraz historią życia codziennego. Autor publikacji poświęconych historii regionalnej, kulturze materialnej i obyczajom w XIX i XX wieku, m. in. książki Wyjechać z miasta… Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku, nagrodzonej dyplomem honorowym w konkursie im. Hanny Szwankowskiej.

Powrót
drukuj wyślij facebook
DZIECI JADĄ NA WAKACJE! Działalność Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie w końcu XIX wieku
Architektura gotycka cechy stylu
Architektura Renesansu Cechy Stylu
II Traktat Toruński obraz Mariana Jaroczyńskiego w Muzeum Okręgowym w Toruniu
CICHOCIEMNY ODBUDOWUJE WARSZAWĘ. Dzieje Stanisława Jankowskiego „Agatona”
Wakacje z paszportem w Galicji, czyli jak w XIX wieku podróżowano do Krakowa
Wytrwały samouk. Młodość Wincentego Witosa
ŻARCIE MAMY WYTRZYMAMY
KOZACY PRZECIWKO ROBOTNIKOM. Powstanie łódzkie 1905 roku

„Bój się Boga! Nie przysięgaj…” Obrady Trybunału Koronnego w Lublinie

Architektura Romańska cechy stylu
Tytus Chałubiński. LEKARZ, KTÓRY ZABRAŁ WARSZAWIAKÓW W TATRY
tumult toruński czyli o okrucieństwie wojen religijnych
Pocztowcy z karabinami. Obrona poczty polskiej w Gdańsku
Koronacja Przemysła II. Początek zjednoczenia Polski?
U STÓP PUSTEGO PAPIESKIEGO TRONU. Uroczystości milenijne na Jasnej Górze w 1966 roku
Czego się wstydził Bolesław Wstydliwy
GDY CENZURA ZDJĘŁA DZIADY… Inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w roku 1967
DROGOCENNY JEDEN GRAM. ZAŁOŻENIE INSTYTUTU RADOWEGO W WARSZAWIE
HISTORIA ŻOŁNIERSKIEGO ORZEŁKA Z GROBOWCA W KATEDRZE W PŁOCKU
Otworzę okno na świat! Eugeniusz Kwiatkowski i budowa portu w Gdyni
Gospodarz dobry i wesoły. Działalność i rozrywki Henryka Brodatego
Dlaczego zginął kanonik Marcin Baryczka?
NOBLISTA W LUBLINIE. Czesław Miłosz doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prawosławni goście w gotyckiej kaplicy. Freski z kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Narodowym w Lublinie
Wymarsz pierwszej kadrowej
Izrael Poznański. Bezwzględny kapitalista i szczodry filantrop
Architektura baroku cechy stylu
Ziemia Obiecana. Jak bez pieniędzy zbudować fabrykę
PIERWSZY SEKRETARZ POTAJEMNIE NAGRANY. Wizyta Edwarda Gierka w Szczecinie w 1971 r.