Magdalena Lica-Kaczan

etnolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, muzealniczka, kustoszka w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku). Problematyka badawcza: osadnictwo olenderskie na Mazowszu (od 2006 roku), antropologia pamięci, nowe osadnictwo na obszarach wiejskich, kultura magiczna. Współautorka projektu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, autorka pierwszej, w historii 200-letniego płockiego muzeum, stałej wystawy etnograficznej „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” (2015) i wielu innych wystaw czasowych oraz publikacji z zakresu kultury i sztuki ludowej, antropologii i muzealnictwa, m.in. współautorka dwóch wydawnictw – monografii  albumowych „Kobiety w świecie Bogdana Ziętka” (2010) i „Humorem malowany świat Stanisława Koguciuka” (2013).

Powrót
drukuj wyślij facebook