Marta Małkus

Historyk sztuki, nowożytnik, muzealnik. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (IHS UWr) i Podyplomowego Studium Muzealniczego IHS UWr. Od 2007 roku współorganizator corocznych, międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących przeszłości ziemi wschowskiej i pogranicza wielkopolsko-śląskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na sztuce krajów Europy Środkowej w XVI–XVIII wieku, w tym szczególnie pogranicza Śląska i Wielkopolski. Od 2005 roku pracuje w Muzeum Ziemi Wschowskiej. Kurator wystaw:  Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów (Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ziemi Wschowskiej, 2015);   Verbum Domini manet in aeternumWschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu (2017);  Czas przez nikogo niezłapany (2016, 2018).

Od 2016 roku należy do zespołu Katalogu Sztuki w Polsce (projekt realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Harasimowicza, IHS UWr); odpowiada za inwentaryzację i opracowanie materiałów dotyczących gminy Góra, Pęcław, Kotla.

Powrót
drukuj wyślij facebook

"Wasze kości zazielenią się jak trawa". Staromiejski cmentarz ewangelicki we Wschowie

Kamienne lwy, Turcy i król. Pamiątki z wizyty Augusta III we Wschowie w 1737 roku w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej

"Lżyć i bić się nie godzi". Tajemniczy obraz z karczmy ratuszowej w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej

Świątynia jak forteca. Kościół Żłóbka Chrystusa – pierwszy wielkopolski Dom Boży dla luteranów