historiA: FISZKI 

ODRODZENIE W UPADKU – POLSKA W XVIII WIEKU

Odrodzenie w upadku – Polska w XVIII wieku

Sprawdź swoją wiedzę. Zapraszamy do testu!

1

Wybór w 1733 roku na króla Stanisława Leszczyńskiego budził sprzeciw Austrii i Rosji. Gdy w drugiej elekcji wyłoniono Fryderyka Augusta Wettina, syna Augusta II Mocnego, potrzebne do koronacji regalia zniknęły. Co stało się z tradycyjnymi polskimi insygniami? Czym je zastąpiono?

Polskie regalia: czternastowieczna korona i pochodzące z XVI wieku berło i jabłko zostały ukryte w podziemiach warszawskiego kościoła Świętego Krzyża przez zwolennika Leszczyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego.
Dla przyszłego króla Augusta III i jego żony Marii Józefy drezdeński jubiler wykonał dwa komplety regaliów z częściowo złoconego srebra. W czasie koronacji 17 stycznia 1734 roku w Krakowie para królewska miała więc nowe insygnia z wmontowanymi kamieniami szlachetnymi, pochodzącymi z różnych przedmiotów należących do Wettinów. Po uroczystości klejnoty wyjęto i zastąpiono imitacjami.
Tymczasowe zamienniki o wyjątkowej trwałości. Insygnia koronacyjne Augusta III Sasa i Marii Józefy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

2

W pierwszej połowie XVIII wieku w Rzeczypospolitej wśród szkół średnich największą popularnością nadal cieszyły się kolegia prowadzone przez jezuitów. Program szkolny był przestarzały, tymczasem świat się zmieniał… Kim był reformator szkolnictwa i jakie zmiany wprowadził?

Ksiądz Stanisław Konarski z zakonu pijarów – pisarz, poeta i pedagog – uważał, że aby naprawić państwo, trzeba zacząć od kształcenia młodzieży szlacheckiej. W 1740 roku założył elitarne Collegium Nobilium. Zreformował także nauczanie w kolegiach pijarskich. Wprowadzono geografię, historię, matematykę. Stosowano mapy i globusy. Ograniczono nauczanie łaciny i zadawano lektury w języku polskim, francuskim i niemieckim. Nie zapominano o szermierce, jeździe konnej i tańcu. Konarski kładł nacisk na właściwe zachowanie uczniów, ale podkreślał, że wzorem powinni być dobrze przygotowani nauczyciele.
Collegium Nobilium. Jak kiedyś uczono w szkole

3

„Nowe Ateny”, czyli pierwszą polską encyklopedię podaje się zwykle jako przykład sarmackiego zacofania. Wydane w 1745 roku dzieło chętnie czytano w kręgach szlacheckich. Kto był jego autorem i w jaki sposób powstało?

Benedykt Chmielowski pragnął stworzyć dzieło, w którym będzie zawarta cała wiedza z różnych dziedzin, między innymi z historii, polityki, geografii, teologii, matematyki, zoologii czy alchemii. Chciał, aby czytano jego encyklopedię z ciekawością. Wykonał tytaniczną pracę. Korzystał z wielu ksiąg, nie tylko ze swojej biblioteki, ale też z imponującego księgozbioru biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego. Fragmenty prac przepisywał, czasem kompilował, o czym lojalnie uprzedził w przedmowie. Zawsze starał się podawać źródło, z którego korzystał. Pamiętając o tym, można nieco inaczej spojrzeć na opisy fantastycznych stworów czy zdarzeń ukazanych w encyklopedii.
„Smoka pokonać trudno, ale starać się trzeba”. „Nowe Ateny”, czyli edukacyjna misja księdza Benedykta Chmielowskiego

4

Stanisław Poniatowski podczas pierwszej, sakralnej części koronacji w 1794 roku wystąpił w stroju podobnym do szat liturgicznych. Potem zmienił ubiór, czym wywołał zgorszenie tradycjonalistów. Jak wyglądał świecki strój koronacyjny Stanisława Augusta i dlaczego spowodował oburzenie?

Konserwatywna szlachta przyjęła ze zgorszeniem fakt, że król zamiast stroju polskiego wybrał zachodnioeuropejski, a dokładniej – francuski. Stanisław August miał na sobie kaftan, kamizelkę, krótkie spodnie i pończochy. Pod szyją widniała kryza, która nie znalazła się na słynnym portrecie pędzla Marcella Bacciarellego. Wielu uważało, że kryza była elementem stroju hiszpańskiego. Król, zwolennik myśli oświeceniowej, nie zamierzał schlebiać sarmackim gustom. Niechętny był podgalaniu głowy, wystarał się nawet podobno o zaświadczenie lekarskie zawiadamiające, że strój polski nie przysłużyłby się królewskiemu zdrowiu.
„Król w stroju koronacyjnym”. Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego pędzla Marcella Bacciarellego w Zamku Królewskim w Warszawie

5

Jedna z mniej znanych reform Stanisława Augusta dotyczyła poczty. Wprowadzał ją wydany w 1764 roku został specjalny Uniwersał. Jakie były najważniejsze usprawnienia w funkcjonowaniu poczty w czasach stanisławowskich?

Król chciał, aby poczta stała się prawdziwą instytucją publiczną. Powołano i zaprzysiężono funkcjonariuszy zwanych pocztmagistrami. Byli oni zobowiązani do uczciwego, regularnego przesyłania korespondencji. Musieli prezentować nienaganną postawę moralną i z godnością nosić mundur urzędnika państwowego. Rozbudowano sieć traktów i rozmieszczono wzdłuż nich urzędy i stacje pocztowe. Każdy pocztmagister miał obowiązek wywiesić na swojej stacji herb pocztowy. Miejsca te, jako instytucje państwowe, znajdowały się pod ochroną. Reforma wpłynęła na zwiększenie liczby przesyłanych i z sukcesem dostarczanych listów.
Stacya Poczthalteryi Słonimska. Najstarszy zachowany polski szyld pocztowy ze słonimskiej stacji przeprzęgowej w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

6

Ostatni król Polski dbał o armię. Zamierzał zwiększyć jej liczebność i podnieść stawki żołdu. Założył Szkołę Rycerską. W 1788 roku zainicjował budowę pierwszej państwowej manufaktury zbrojeniowej w Kozienicach. Jakie rodzaje broni produkowano w tej fabryce i jak je wykorzystano w armii Rzeczypospolitej?

Manufaktura kozienicka funkcjonowała do 1794 roku. Produkowała około 1000 sztuk broni palnej rocznie, głównie skałkowe karabiny piechoty i karabinki dla jazdy. W czasach stanisławowskich piechota posługiwała się długim, ciężkim, gładkolufowym karabinem. Nie była to zbyt celna broń. W dobie Sejmu Wielkiego postanowiono, wzorem innych armii, stworzyć elitarną formację strzelców, uzbrojoną w krótkie, gwintowane sztucery – broń bardziej precyzyjną i skuteczną. Kozienicka fabryka rozpoczęła produkcję potrzebnego wyposażenia. Strzelcy zaopatrzeni w sztucery walczyli w wojnie z Rosją w 1792 roku, a także podczas insurekcji kościuszkowskiej.
Sztucer dla strzelców. Unikatowa broń z królewskiej manufaktury

7

Oświeceniowy władca musiał dobrze orientować się w literaturze, filozofii i zagadnieniach politycznych. Powinien rozwijać edukację i kulturę oraz wspierać nowoczesne reformy. W jaki sposób Stanisław August dbał o wizerunek oświeconego króla?

Stanisław August chciał, by polskie elity umysłowe doceniały jego reformatorskie działania. Na swój dwór wprowadził, zaczerpnięty z Francji, pomysł spotkań salonowych. Podczas tradycyjnych obiadów czwartkowych król gościł uczonych, pisarzy, polityków, artystów. Nie tylko oddawano się eleganckiej konwersacji, ale oczywiście spożywano wyszukane dania. Co ciekawe, nawet wówczas Stanisław August manifestował upodobanie do potraw innych niż te, które przeważały zwykle na sarmackich stołach. Król dbał o linię, więc prócz dziczyzny podawano zupy (na przykład szczawiową) oraz warzywa i owoce.
Król na diecie. Co Paweł Tremo serwował gościom Stanisława Augusta?

8

Za jedno z ważniejszych zadań w dziedzinie kultury Stanisław August uważał wspieranie talentów artystycznych. Nie tylko zatrudniał architektów, rzeźbiarzy i malarzy z Polski i z zagranicy, ale też fundował stypendia dla twórców. Czy mecenatem monarchy mogły być objęte kobiety?

Z mecenatem królewskim były związane zarówno amatorki, jak i profesjonalne artystki. Jedna z nich, Anna Rajecka – utalentowana malarka – otrzymała w 1783 roku stypendium zagraniczne. Wyjechała wówczas do Paryża, zamieszkała w galeriach Luwru i poznawała twórczość artystów francuskich. Rajewska specjalizowała się w portretach malowanych pastelami. W 1791 roku, jako pierwszy polski twórca, wystawiła swoje dzieła na paryskim Salonie. Inną artystką, która cieszyła się mecenatem Stanisława Augusta, była Fryderyka Bacciarelli – żona Marcella wykonująca interesujące miniatury.
Anna Rajecka. Królewska stypendystka w Paryżu
Piękny trzydziestoletni, czyli „Portret Ignacego Potockiego” Anny Rajeckiej z Muzeum Króla Jana III w Wilanowie

9

Tadeusz Kościuszko to jeden z tych bohaterów, którzy najczęściej pojawiali się na obrazach malowanych ku pokrzepieniu serc. W 1794 roku Franciszek Smuglewicz namalował „Grób Ojczyzny”. Jaką rolę odgrywa na tym obrazie Tadeusz Kościuszko?

„Grób Ojczyzny” to obraz alegoryczny. Kościuszko próbuje zapobiec wepchnięciu do grobu kobiety w białej sukni, mającej rękach i nogach kajdany – to Polska. Czarne orły przyczajone na pomniku to Prusy i Rosja, które dokonały drugiego rozbioru. Płytę grobowca odsuwają targowiczanie – Stanisław Szczęsny Potocki, Józef Kazimierz Kossakowski i Franciszek Ksawery Branicki. Kościuszko wskazuje zdecydowanym gestem na statuę upamiętniającą Konstytucję 3 maja. Dzieło Smuglewicza pełniło funkcję propagandową i wyraźnie sugerowało, że jedynie w Kościuszce można pokładać nadzieję na odzyskanie niepodległości i powrót do reform Konstytucji 3 maja.
Tadeusz Kościuszko przybywa na ratunek! „Grób Ojczyzny” Franciszka Smuglewicza z Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Malarskie wizje początku insurekcji. Obrazy Walerego Eliasza Radzikowskiego z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Michała Stachowicza z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

10

Tadeusz Kościuszko 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie ogłosił początek insurekcji. 4 kwietnia pokonał Rosjan w słynnej bitwie. Jakie, wielkie rozmiarami, dzieło przedstawia tę bitwę i z jakiej okazji zostało namalowane?

Setną rocznicę bitwy pod Racławicami postanowiono uczcić w Galicji panoramą malarską. Zadanie powierzono Janowi Styce i Wojciechowi Kossakowi. Okrągły pawilon zamówiono w Wiedniu. Prace rozpoczęto w 1893 roku. Rok później dzieło zaprezentowano we Lwowie. Pełna dynamiki kompozycja przedstawia między innymi Kościuszkę prowadzącego kosynierów do ataku, Wojciecha Bartosa gaszącego czapką lont armaty, cofających się przed polską piechotą rosyjskich grenadierów. Bardzo realistycznie oddano pole bitwy wraz z elementami krajobrazu. „Panoramę Racławicką” można obecnie oglądać we Wrocławiu.
W samym środku bitwy. Panorama Racławicka w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!

posłuchaj podcastów

Powrót
drukuj wyślij facebook