Potrójne życie materii

Warsztaty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Motywem przewodnim warsztatów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Sztuki Współczesnej mieszczącym się w Pawilonie Czterech Kopuł jest materia, a konkretnie drewno i tkanina. Wszystkie dzieła sztuki, które chcielibyśmy wykorzystać jako punkt wyjścia do zajęć plastycznych w tych trzech Oddziałach wrocławskiego Muzeum zrobione są z drewna (skrzynie cechowe, asamblaż Krzysztofa M. Bednarskiego czy malowane meble z Muzeum Etnograficznego) bądź są tekstyliami (stroje prezentowane na stałej wystawie Cudo-Twórcy w Gmachu Głównym, ludowe, drukowane lub haftowane tkaniny oraz Sztandary Władysława Hasiora).

Innym, równie mocno spajającym wątkiem zajęć będą tragiczne losy Polaków w czasie i po  II wojnie światowej (opowieść o akcji przesiedleńczej ludności polskiej ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej na Dolny Śląsk i Pomorze, w wyniku postanowień konferencji jałtańskiej przy pomocy artefaktów etnograficznych, wojenne reminiscencje w sztuce współczesnej, czy pokazanie  jak  wydarzenia historyczne mogą wpływać na modę).

I. Warsztaty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – Gmach Główny

Tkanina

Potencjał minionych wieków – warsztat projektanta mody

Warsztaty zostaną zrealizowane na wybranych eksponatach z działu MODA na wystawie stałej Cudo-Twórcy. Szczególną uwagę poświęcimy strojom z lat 40 i 80 XX wieku. Trudne czasy II wojny światowej i stanu wojennego zaowocowały niezwykłą kreatywnością krawców. Piętno tragicznych wydarzeń odbiło ślad i na ówczesnej modzie, ale jednocześnie wzmogło pomysłowość, a zdolności plastyczne i manualne były wysoko cenione. Garnitury męskie przerabiano na kostiumy damskie, szyto suknie z czaszy spadochronowych, a z rozplątanych, jedwabnych linek od spadochronów dziergano bluzki. Wyjątkowa w swoim stylu jest także malowana ręcznie sukienka z lat 80 XX w.W czasie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z kolekcją zabytkowych strojów, które będą bazą i natchnieniem do warsztatów plastycznych. Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami pracy projektanta mody, szczególną uwagę poświęcimy współczesnym projektom, które były inspirowane historycznymi strojami. W części praktycznej uczniowie stworzą własne tablice projektowe.

Prowadząca/prowadzący:  Nikola Łada – studentka ASP we Wrocławiu

                                                

Terminy:

10.11.21, godz. 10:00  (w grupie max do 15 osób)

19.11.21, godz. 10:00  (w grupie max do 15 osób)

 

Drewno

Tajemnice skrzyń cechowych – warsztat  dekoracji drewna

Warsztaty zostaną zrealizowane na wybranych eksponatach zgromadzonych w korytarzu na wystawie Cudo-Twórcy. Uczestnicy zajęć zapoznają się z kolekcją zabytkowych skrzyń cechowych wykonanych z różnych gatunków drewna i różnorodnie dekorowanych  z czasu od XVI do I poł. XX wieku. Będą one inspiracją  do warsztatów plastycznych. Prowadzący opowie historię  i znaczenie rzemiosła na Śląsku oraz przedstawi funkcję oraz znaczenie skrzyń cechowych w kulturze miejscowych rzemieślników.

Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami pracy stolarza oraz z typowymi dekoracjami dawnych skrzyń. W części praktycznej uczniowie za pomocą przygotowanych wcześniej różnobarwnych drewnianych fornirów zaprojektują, narysują  i wytną oraz przykleją do  wieczek oraz ścianek drewnianych szkatułek  (współczesnych, miniaturowych skrzynek dla rzemieślników) własne dekoracje nawiązujące do wybranego rzemiosła.

Prowadzący/prowadząca:  Grzegorz Wojturski – edukator muzealny

Terminy:

10.11.21, godz. 10:00  (w grupie max do 15 osób)

19.11.21, godz. 10:00 ( w grupie max do 15 osób)

 

II. Warsztaty w Pawilonie Czterech Kopuł

Tkanina

Pochód Sztandarów

 W eksponowanych w Pawilonie Czterech Kopuł Sztandarach Władysław Hasior (1928–1999) wykorzystuje wątki ludowe, chrześcijańskie i martyrologiczne. Pospolitość, nietrwałość i marność sąsiaduje w nich z pompatycznością i wzniosłością. Ironiczna refleksja towarzyszy również formie dzieła — do wykonania  jarmarcznych sztandarów użyto lichych, zużytych materiałów. W 1973 roku Władysław Hasior w miejscowości Łąck w okolicach Nowego Sącza,  zorganizował happening Pochód Sztandarów (Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada dokumentację filmową tego wydarzenia).

Wykorzystując kawałki różnych tkanin, linijki, ekierki i białą kredę  każdy uczestnik warsztatów wykonuje jeden fragment tkaniny z symbolem najważniejszej dla niego wartości. Następnie uczniowie podzieleni na grupy będą łączyć te zrobione indywidualnie fragmenty we wspólne sztandary oddające ich system wartości.

Prowadzący/prowadząca:  Iwona Gołaj – edukatorka muzealna

Terminy:

23.11, godz. 10:15  (w grupie max do 15 osób)

30.11, godz. 12:00 (w grupie max do 15 osób)

 

Drewno

Dom mojego ojca

 

Pamięć o okrucieństwie wojny i zbrodni Holocaustu żyje w sztuce artystów, którzy byli jej świadkami. Pobyt w obozie koncentracyjnym określił postawę artystyczną Józefa Szajny (1922- 2008). W prezentowanej w Pawilonie Czterech Kopuł instalacji pt. Sylwetki (1976-1979) za pomocą zmultiplikowanej  fotografii artysta przywołuje postać rzeźbiarza Ludwika Pugeta, który zginął w Auschwitz. Echa wojny powracają w sztuce polskiej do dziś. Urodzony w 1953 roku Krzysztof M. Bednarski w swoich pracach Ja, Bruno Szulc (1982) oraz Dom mojego ojca (2003) podejmuje próbę ocalenia zbiorowej i indywidualnej pamięci, sięgając do osobistych wspomnień, prywatnych przedmiotów i symboli.

Wykorzystując gotowe krzesła, szary papier i taśmę klejącą uczniowie wspólnie stworzą performens odnoszący się do pamięci wojny.

Prowadzący/prowadząca:  Agata Iżykowska-Uszczyk – edukatorka muzealna

Terminy:

23.11 godz.10:15 (w grupie max do 15 osób)

30.11.godz.12:00 (w grupie max do 15 osób)

 

III. Muzeum Etnograficzne

Tkanina

Druk na nowo

 

Warsztat z etnodizajnu. Odbijanie szablonów na płóciennych plecakach. Komponowanie własnego wzoru inspirowanego haftami i detalami z dekoracyjnych klocków do drukowania tkanin. Opowieść o wędrówkach tkanin w czasie drugiej wojny światowej. Ubiór oraz tkaniny takie jak koce, obrusy, ręczniki zawsze stanowiły ważny element dobytku człowieka. Po drugiej wojnie światowej Dolny Śląsk stał się domem dla ludzi różnych wyznań i różnego pochodzenia. Wiele tradycyjnych strojów i tkanin w nowej rzeczywistości straciły swoje dawne znaczenie. Warsztat będzie próbą stworzenia mozaiki z dawnych i nowych dolnośląskich motywów.

Prowadzący/prowadząca: Marta Derejczyk – edukatorka muzealna i  Olga Budzan – edukatorka muzealna

Terminy:

18.11 godz.12:00 (w grupie max do 15 osób)

25.11 godz. 12:00 (w grupie max do 15 osób)

 

2.  Drewno

Region wychodzi z szafy

 

Warsztaty z etnodizajnu. Malowanie wzorów na drewnie, inspirowanych motywami zaczerpniętymi z malowanych skrzyń i kufrów przywiezionych na Dolny Śląsk przez osadników  po drugiej wojnie światowej.

W zbiorach Muzeum Etnograficznego, Oddziału Muzeum Narodowego znajduje się dużo malowanych mebli. Wiele z nich przebyło długą drogę wraz z ich właścicielami. Podczas akcji przesiedleńczej skrzynie posagowe służyły do przewozu dorobku całego życia, zdjęć, dokumentów, książek. W jaki sposób stały się eksponatami muzealnymi? W jaki sposób przywiezione meble koegzystowały z nowym otoczeniem? Jak oswajano meble i sprzęty pozostawione przez ludność niemiecką na ziemiach zachodnich i północnych? Na te i na inne pytania młodzież będzie mogła odpowiedzieć sobie podczas warsztatu. 

Prowadzący/prowadząca: Joanna Zając - konserwatorka zabytków oraz instruktorka rzemiosła ludowego z Jeleniej Góry

Terminy:

19.11, godz. 12:00

26.11, godz. 12:00

 

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy:
edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48
Powrót
drukuj wyślij facebook