Rzucały bomby, organizowały zjazdy, publikowały artykuły. Walczyły o równouprawnienie i udział kobiet w życiu politycznym kraju. Poznaj kobiety, dla których działalność społeczna i polityka była sensem życia.

Choć prawa wyborcze przyznano Polkom w 1918 roku, to Maria Dulębianka wystartowała w wyborach do sejmu już dziesięć lat wcześniej
 Paulina Kuczalska-Reinschmit nazywana była „hetmanką ruchu kobiecego”
Rozprawa Wandy Krahelskiej od początku budziła ogromne zainteresowanie prasy, a polska opinia publiczna szybko uznała dziewczynę za bohaterkę narodową
Stawka była bardzo wysoka: czy w niepodległej Polsce zapanuje pełne równouprawnienie płci
do Sejmu weszły dwie posłanki z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” Nazywano je pionierkami ruchu oświatowego na wsi
Pierwsze polskie posłanki zasiadły w sejmie zarówno po lewej, jak i prawej stronie sali plenarnej
Rewolwery i amunicję zaszywano w szerokie pasy, które kładło się pod ubranie. Dynamit znakomicie nadawał się do gorsetu
Zofia Moraczewska Do parlamentu dostaje się jako jedyna posłanka socjalistyczna
Michalina Mościcka okazała się doskonale przygotowana do roli nowoczesnej pierwszej damy