Dlaczego Elżbietę Rakuszankę nazywa się matką królów? Królowa Bona osiadała na emeryturze na Mazowszu, przyczyniając się do jego rozkwitu. Dlaczego Teofilę z Działyńskich, Białą Damą z Kórnika, można nazwać osiemnastowieczną businesswoman?  Królowa Maria Kazimiera przeszła do historia jako kobieta zakochana w Janie Sobieskim, krzewicielka kultury francuskiej, rzadko jednak wspomina się o jej transakcjach handlowych z Francją. Poznaj nieznane historie polskich świętych, królowych, księżniczek i arystokratek.

Jadwiga Śląska Zakładała szpitale, wspierała ubogich, opiekowała się kościołami, śpieszyła z pomocą dla ofiar powodzi i klęsk głodu w latach 1221–1222
Aleksandra Olgierdówna zalicza się do najbardziej interesujących i barwnych postaci żyjących na ziemiach polskich w okresie panowania Władysława Jagiełły
Barbara Radziwiłłówna została koronowana 7 grudnia 1550 r. w katedrze na Wawelu. Uznaniem swojej pozycji nie cieszyła się jednak długo
Historia nieszczęśliwej księżniczki Elżbiety z Ostrogskich Halszki stała się legendą i nadal pozostaje żywa
Dlaczego Elżbieta Rakuszanka nazywana jest Matką Królów?
Kronikarze doceniali wytrwałe prośby oraz fortele Dobrawy, które miały przekonać Mieszka I do odrzucenia błędów pogaństwa i przyjęcia chrześcijaństwa
Elżbieta łokietkówna Węgierska królowa, polska regentka posiadająca niezwykły zmysł polityczny
Wielu oskarżało MArię KAzimierę o sterowanie decyzjami króla, układanie sojuszy międzynarodowych i aranżowanie swym dzieciom mariaży, które miały zapewnić im koronę królewską
w krótkim czasie BoNA doprowadziła swoje dobra do rozkwitu. Okres rozwoju przeżywały pod jej rządami Gostynin, Płock, a także Łomża i Warszawa
Śmierć Ludgardy była niespodziewana, księżna nie chorowała. Szybko pojawiły się plotki, że kazał ją zamordować jej małżonek

Kult świętej Kingi w dużej mierze wiąże się z kopalniami soli w Wieliczce i w Bochni – według legendy to właśnie Kinga w cudowny sposób "przyniosła" z Węgier
w Krakowie przechowywany jest wczesny wizerunek Marii Kazimiery, stylizowany na przedstawienie świętej Marii Magdaleny

Uroczystości ślubne króla Zygmunta Augusta i habsburskiej arcyksiężniczki Elżbiety były jednym z ważniejszych wydarzeń w historii renesansowego Krakowa
Teofila z Działyńskich sprawnie zarządzała swym majątkiem. Przebudowała zamek w Kórniku, dbała o drogi, mosty i wiatraki, zakładała tamy na jeziorze

Dlaczego Maria Kazimiera d’Arquien postanowiła skorzystać z terapii balneologicznej?
Władysław IV ożenił się z Ludwiką Marią z celów czysto politycznych i dla pieniędzy, których potrzebował na mało realny plan wojny z Turcją