"KOBIETA WODZEM CHWALEBNEGO CZYNU. TWÓRCZYNIE PIERWSZYCH POLSKICH MUZEÓW I OGRODÓW FILOZOFICZNYCH". 

Publikacja Teresy Grzybkowskiej

Teresa Grzybkowska w publikacji "Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych" pogłębiła i rozwinęła dotychczasowe badania nad wkładem wybitnych Polek w kulturę Oświecenia oraz nad historią rodzimego muzealnictwa, ale też dokonała syntezy osiągnięć historiograficznych na tym polu badawczym. 

Teresa Grzybkowska prezentuje osiągnięcia legendarnych już dziś postaci, jak Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, Izabela z Flemmingów Czartoryska, Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska, Aleksandra z Lubomirskich Potocka. Tworzą ów klucz przedstawione w tytule monografii ”pierwsze polskie muzea i ogrody filozoficzne.” Teresa Grzybkowska jako spadkobierczyni pionierskich badań nad muzealnictwem zmarłego przed czterema laty profesora Zdzisława Żygulskiego Juniora rozszerza obszar swoich zainteresowań o mało jak dotąd rozpoznaną w historiografii polskiej materię tzw. ogrodów filozoficznych. Oba zagadnienia-muzeów i ogrodów filozoficznych-w wkomponowuje z maestrią w artystyczny, społeczny, polityczny krajobraz Polski schyłku XVIII i pierwszej połowy XIX stulecia. Równocześnie przywraca - podkreślając wiodąca rolę kobiet w podobnych dokonaniach- właściwą miarę i proporcje w obrazie przeszłości (z recenzji prof. T. Cegielskiego).

Aleksander Roslin, Portret Izabeli Czartryskiej, 1774, Muzeum Narodowe w Krakowie, licencja PD, Wikimedia Commons

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na spotkanie z autorką publikacji 19 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Powrót
drukuj wyślij facebook