„Legendarna Pustowójtówna” to wystawa popularyzująca historię Anny Henryki Pustowójtówny, żołnierki powstania styczniowego i adiutantki generała Mariana Langiewicza. Kim była najpopularniejsza Polka roku 1863?

Bohaterka zdobyła ogromną popularność, a o historii Polki walczącej z bronią w ręku – w męskim przebraniu i pod pseudonimem Michał Smok – rozpisywała się ówczesna prasa w całej Europie. Stała się postacią wręcz legendarną. Gazety zamieszczały jej podobizny, przeprowadzano z nią wywiady, a fotografie
w powstańczym stroju sprzedawano w setkach egzemplarzy. Jej nazwisko było powszechnie znane jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym.

Dzisiaj pozostaje właściwie zapomniana. Jest jedną z wielu kobiet, które zapisały się w dziejach, ale nie trafiły do głównego nurtu historii – zwłaszcza tej uczonej w szkole, zapisanej w podręcznikach czy obecnej
w przestrzeni publicznej. Bohaterki, które nie pasowały do powszechnie utrwalonego obrazu wydarzeń, zostały zepchnięte na margines.

„Legendarna Pustowójtówna” ma przypomnieć przynajmniej jedną z nich. Wystawa skupia się na sławie Pustowójtówny – pokazanej poprzez starannie wybrany materiał archiwalny: fotografie, fotomontaże, grafiki, wspomnienia czy relacje prasowe.

„Legendarna Pustowójtówna”
wystawa edukacyjna

galeria uliczna Szewska Pasja
(ul. Szewska, Wrocław)

22 stycznia – 28 lutego 2017

koncepcja, teksty i projekt:
Karolina Dzimira-Zarzycka

organizator:
Fundacja na Rzecz
Studiów Europejskich

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów objął partonat nad wystawą.

Powrót
drukuj wyślij facebook