„Wszystko osiąga się przez nadzieję”. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

Wystawa czasowa w Muzeum Śląskim w Katowicach

 20 października 2017 roku została otwarta wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. To nie jedyne wydarzenie, które Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.

Wystawa „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku” akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję kościoła reformacyjnego w regionie. Skupienie uwagi na Kościele ewangelicko-augsburskim służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Ruch reformacyjny połączył działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował też druk.

 

Tzw. wyroczek , haft ręczny na aksamicie, pocz. XX w., z domu w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, obiekt stanowi własność prywatną, cały czas wisi na ścianie w domu

Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. To na niej opierają się inne aspekty aktywności ewangelików, takie jak organizacja życia społecznego czy dbałość o edukację. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

 

 Chryste bądź naszym gościem, litografia, XIX/XX w., Muzeum Śląskie w Katowicach

Uzupełnieniem wystawy będzie cykl dyskusji „Pokłosie reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze”. To seria spotkań z ekspertami z zakresu teatru, sztuki, literatury, z artystami oraz krytykami teatralnymi i badaczami kultury. W odniesieniu zarówno do wydarzeń historycznych, jak i różnych przekazów literackich czy filmowych postawione zostaną pytania o to, jaki obraz minionych konfliktów religijno-politycznych przetrwał do naszych czasów.

 

Więcej o wystawie:

https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/

„Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”

21.10.2017–30.04.2018

Kuratorzy: Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Szeligowska-Farquhar

Współpraca: Andrzej Holeczko-Kiehl, Agnieszka Tabor, Joanna Kryszka

Konsultacje merytoryczne: ks. Karol Macura, dr hab. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś

 

 

    

Powrót
drukuj wyślij facebook