Portret

Wystawa Stała w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Od 13 maja 2017 r. w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie można zwiedzać nową  wystawę stałą poświęconą portretowi fotograficznemu.

Do połowy XIX wieku najpopularniejszą formą portretu były wizerunki malarskie. Wynalezienie i szybkie doskonalenie sposobu rejestrowania rzeczywistości na materiale światłoczułym spowodowało zalanie współczesnej ikonosfery przez fotografię portretową.

Celem wystawy jest zasygnalizowanie wieloaspektowości fenomenu portretu fotograficznego, pokazanie jego ewolucji podporządkowanej zarówno ograniczeniom i możliwościom technologicznym, jak i zmianom kulturowym oraz społecznym zachodzącym w świecie. 

Wystawa stała – Portret w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, materiały prasowe

Wystawa stała – Portret zamyka pewien okres w działalności Muzeum Fotografii w Krakowie. Instytucja nasza przygotowuje się do ważnych projektów inwestycyjnych, którymi będzie modernizacja dotychczasowej siedziby oraz remont i adaptacja nowej filii mieszczącej się przy ulicy Rakowickiej w zabytkowym budynku dawnej zbrojowni Twierdzy Kraków. Myśląc już o formule funkcjonowania muzeum w nowych realiach lokalowych, precyzujemy przyszłe kierunki, w jakich prowadzić będziemy refleksję nad fenomenem fotografii, a także nad sposobami ich upowszechniania poprzez działalność wystawienniczą. Chcemy, aby Wystawa stała – Portret była sygnałem i wizytówką obranych celów.

Wystawa stała – Portret jest efektem pracy zespołu kuratorskiego:
Monika Kozień (kurator główny), Marta Miskowiec, Aneta Kopczacka

Więcej informacji na stronie muzeum:

http://mhf.krakow.pl/?action=exhibition&param=current&id=260

Muzeum Historii Fotografii

im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Ul. Józefitów 16
30-045 Kraków

Powrót
drukuj wyślij facebook