Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945

Wystawa czasowa w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Kim byli Niemcy mieszkający w Krakowie w czasie II wojny światowej? Skąd pochodzili, czym się zajmowali, jak spędzali czas wolny? Na te pytania próbujemy odpowiedzieć na wystawie czasowej Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945  w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, oddziale Muzeum Historycznego Muasta KrakowaNiemieccy cywile stanowili obok wojska oraz funkcjonariuszy aparatu SS i policji  duży odsetek mieszkańców Krakowa czasu wojny, o których w zasadzie niewiele wiadomo. Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa, miasto poza terenem frontu, był dla nich atrakcyjnym miejscem pracy i robienia interesów. Administracja GG zatrudniała urzędników, nauczycieli, naukowców, bankowców, kupców i przemysłowców.


Ekspozycja pokazuje zarówno najważniejsze postaci aparatu władzy okupacyjnej, jak i biografie zwyczajnych Niemców. Poprzez ich losy oraz prezentowane eksponaty próbujemy dopowiedzieć na pytania skąd i dlaczego ludzie ci przyjeżdżali, jak się urządzili w Krakowie, czy była to społeczność monolityczna, jak postrzegała miasto, jaki miała kontakt z III Rzeszą, z Polakami i Żydami i jak wygadało ich życie codzienne w systemie państwa totalitarnego.

Dziedziniec Collegium Maius-żołnierze niemieccy zwiedzają z przewodniczką Kraków, fot. O. Kluge, zbiory Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Dysponujemy niewielką ilością wspomnień Niemców na temat ich pobytu w Krakowie w czasie II wojny światowej. Wystawa oparta jest zatem głównie na materiałach fotograficznych i archiwalnych. To rodzaj migawek pokazujących z jednej strony oficjalne władze GG, ich politykę i propagandę skierowaną do Niemców i Polaków (np. antysemicką), a z drugiej codzienność życia w obcym kulturowo kraju, w warunkach wojny i rygorach państwa totalitarnego.

Wystawa czynna od 27.04 do 29.10.2017

Więcej informacji na stronie:

http://www.mhk.pl/wystawy/okupanci-niemcy-w-krakowie-1939-1945

Powrót
drukuj wyślij facebook
Pocztowcy z karabinami. Obrona poczty polskiej w Gdańsku
Irena Sendlerowa. Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata

Maria Wittek. Nasz człowiek w Kijowie