Nowa Galeria Sztuki Dawnej

w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do Galerii Sztuki Dawnej. Na ekspozycję, w całkowicie nowej aranżacji, powróciły słynne dzieła artystów europejskich i staropolskich. Wśród nich obrazy Sandra Botticellego, Jacoba Jordaensa, Lucasa Cranacha Starszego, Tintoretta i malarzy z kręgu Rembrandta. We wspólnej przestrzeni zobaczymy cenne obiekty ze zbiorów sztuki zdobniczej, m.in. płaszcz i insygnia koronacyjne Augusta III, oraz dzieła rzeźby, rysunku i grafiki.

W dawnych epokach rzemiosło artystyczne łączyły z malarstwem i rzeźbą wspólne zadania i funkcje, a także miejsca, w których je gromadzono i wystawiano – pałace, wille, dwory, kościoły, kaplice domowe i budynki miejskie.Twórcy galerii połączyli gatunki techniczne i odeszli od tradycyjnego dyskursu historii sztuki, który rozdzielał „wysoką” sztukę – malarstwo, rzeźbę, rysunek i grafikę – od rzemiosła artystycznego, które uznawano za dziedzinę użytkową.

W nowej Galerii Sztuki Dawnej muzeum odtwarza przestrzenie życia społecznego – kulturę dworską, kulturę religijną i kulturę miejską – dając widzom pełen obraz życia dawnej Europy.

KULTURA DWORSKA

W trzech salach: Pałac i willa, Dwór monar­szy i wielkoksiążęcy, Dwór magnacki i siedziba szlachecka będzie można obejrzeć obrazy, rzeźby, meble, tapiserie, tkaniny, kobierce, przedmioty złotnicze, srebra, naczynia szklane, majolikę, fajanse, porcelanę, które były oznakami luksusu i splendoru, instrumentami pouczenia moralnego lub nośnikami propagandy politycznej, a także służyły rozrywce. W tej części ekspozycji zobaczymy spektakularny zespół przedmiotów koronacyjnych Augusta III (Wettina) i Marii Józefy (płaszcz króla, korony, berła i jabłka króla i królowej, fotel tronowy, srebrna trąbka fanfarowa, portret koronacyjny). To jedyne, poza Szczerbcem, zachowane do dziś regalia polskie. W tej części ekspozycji można podziwiać również  batalistyczne i alegoryczne obrazy takie jak Bitwa pod Orszą.

Płaszcz koronacyjny króla Augusta III Wettyna, Drezno, przed 1734, aksamit haftowany nicią złotą, kołnierz i brzegi obszyte futrem gronostajowym, źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

RELIGIA I WIARA W KOŚCIELE I W DOMU

Przestrzeń Galerii w kolejnych pięciu salach przedstawia „kulturę religijną” od późnośredniowiecznego i renesansowego kultu przez okres soboru trydenckiego po czasy poreformacyjne. Oprawę liturgii w kościołach i miejscach kultu oraz instrumentarium prywatnej pobożno­ści, modlitewnej i medytacyjno-kontemplacyjnej, uprawianej w domu lub w prywatnej kaplicy.

Krąg Lucasa Cranacha Starszego (1472–1553), Hans Krell (?) (ok. 1490 –1565), Bitwa pod Orszą 8 września 1514, ok. 1530, źródło: cyfrowe MNW

MIASTO

Trzeci, umieszczony w osobnym skrzydle człon galerii pokazuje, jak dzieła rzemiosła artystycznego, malarstwa i rzeźby kreowały wysoką kulturę miejską. Prezentacji dopełniają skarby rzemiosła artystycznego zamknięte w przestrzeniach trzech gabinetów: porcelany, szkła i kryształów górskich oraz złotnictwa.

Program wydarzeń towarzyszących otwarciu Galerii Sztuki Dawnej obejmie interaktywne warsztaty dla rodzin, spotkania na wystawie i wykłady w Kinie Muz z udziałem wybitnych specjalistów. Ekspozycję można zwiedzać
z audioprzewodnikiem oraz drukami edukacyjnymi dla dzieci i dorosłych. Dla gości z dysfunkcją wzroku przygotowano audiodeskrypcje, natomiast dla zwiedzających z dysfunkcją słuchu organizowane są oprowadzania z tłumaczeniem na PJM (Polski Język Migowy).

 

GALERIA SZTUKI DAWNEJ

EUROPEJSKIE I STAROPOLSKIE

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, MALARSTWO I RZEŹBA

od XV do XVIII wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie od 22 grudnia 2016 roku

 

Kurator Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW: prof. Antoni Ziemba

Kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej: Ryszard Bobrow

 

Powrót
drukuj wyślij facebook