100/100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL na stulecie KUL

Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wystawę 100/100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL na stulecie KUL. Na wystawie zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie to jest zapowiedzią uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia uniwersytetu, który przypada w 2018 r.

Od 12 października do 30 grudnia 2016 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie pokazywanych będzie 100 obiektów europejskiego, w tym polskiego malarstwa, średniowiecznej i nowożytnej rzeźby oraz rzemiosła artystycznego. Różnorodność i bogactwo kolekcji, zarówno pod kątem gatunków artystycznych jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów, zapoczątkowanych w 1932 r. przez darowiznę ks. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. zgromadzone na KUL dzieła sztuki zostały zarekwirowane przez Niemców i bezpowrotnie utracone. W odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich 60 lat na KUL udało się zgromadzić przeszło 1700 obiektów.

Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała, Włodzimierza Tetmajera i Józefa Pankiewicza, aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego.

Jerzy Nowosielski, Matka Boża Orantka, 1957 r., Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego fot. I. Marciszuk, zbiory KUL

Z malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługiwać będą obrazy: Ecce Homo, dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione, wiązana z czynnym w Wenecji w 1. poł. XVI w. warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r. Pejzaż z Lotem i córkami, pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha oraz Kordegarda małp, XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.

Rafał Malczewski, Na Krupówkach w Zakopanem, 1. poł. lat 20. XX w., Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego fot. I. Marciszuk, zbiory KUL

Imponująco prezentować się będą średniowieczne rzeźby, powstałe w najprzedniejszych śląskich warsztatach późnego gotyku. Do największych pereł kolekcji w tym zakresie należą: figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej, tzw. Złota Katarzyna z wrocławskiej kamienicy wchodzącej w skład zabudowań Klasztoru św. Katarzyny, dzieło pracowni Jacoba Beinharta; rzeźba św. Sebastiana z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic oraz szafa ołtarzowa Wielkiej Świętej Rodziny z kościoła pw. Trzech Króli w Kliczkowie, wykonana ok. 1520 r. Towarzyszyć im będą wysokiej klasy ołtarzowe rzeźby barokowe.

Pokazane zostaną również przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej.

Kolekcję muzealną KUL uzupełni 9 rękopisów, inkunabułów i dokumentów ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych cymeliów należy tzw. Dekret Gracjana – iluminowany rękopis, stanowiący zbiór prawa kanonicznego, zebrany przez bolońskiego mnicha Gracjana ok. 1150 r. Rękopis lubelski, jeden z 6 tego typu zachowanych w Polsce, powstał w Tuluzie ok 1300 r. i dekorowany jest 63 barwnymi miniaturami w stylu gotyku francuskiego. Ponadto pokazane zostaną dyplomy królewskie i spisany odręcznie w początkach XIX w. Regestr pamiątek starożytnych i staroświeckich […] Domu Gotyckiego.

Wystawie towarzyszyć będzie bogaty program edukacyjny, między innymi cykl wykładów.

Patronem medialnym wystawy jest Muzealnictwo.com.

Więcej informacji na stronie:

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ekspozycje-czasowe/100101.-sto-najcenniejszych-dziel-sztuki-z-kul,-na-stulecie-kul

Powrót
drukuj wyślij facebook