Petersburg i Polska

Premiera zbioru esejów o polskim dziedzictwie historycznym i kulturowym w dawnej stolicy Rosji

W dziejach polskiej diaspory na Wschodzie Petersburg zajmuje miejsce szczególne. Jako administracyjne centrum wielonarodowego Imperium Rosyjskiego, od końca XVIII w. wpisał się w losy i działalność wielu Polaków. Właśnie ukazał się zbiór esejów pt. Petersburg i Polska – przybliżający wiedzę o roli, jaką przez wieki odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym. Elektroniczną wersję zbioru esejów można pobrać ze strony internetowej www.polskaipetersburg.pl

Przygotowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury pod redakcją naukową Dariusza Konstantynowa bogato ilustrowane opracowanie prezentuje w formie esejów historię, liczebność i strukturę społeczną polskiej kolonii w Petersburgu od końca XVIII wieku po lata 30. XX w., analizując jej życie zawodowe, religijne, towarzyskie i artystyczne.

W publikacji sporo miejsca poświęcono obecności Polaków w życiu politycznym Rosji i Petersburga oraz losom leningradzkich Polaków w okresie wielkiego terroru, a także polskim zbiorom w petersburskich muzeach, bibliotekach i archiwach.

Zarówno encyklopedia, jak i przygotowany w jej ramach zbiór esejów Petersburg i Polska zostały stworzone przez MCK z myślą o szerokim gronie odbiorców: uczniach, studentach, nauczycielach oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną w nich tematyką. Oba wydawnictwa mają zatem charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Ilustrowane hasła biograficzne i tematyczne encyklopedii uzupełnia bibliografia przedmiotu (wybór) oraz interaktywna mapa, na której prezentowane są miejsca i adresy w różny sposób związane z życiem polskiej diaspory nad Newą.

Elektroniczną wersję zbioru esejów można pobrać w zakładce „Biblioteka” ze strony internetowej http://www.polskaipetersburg.pl, encyklopedii Polski Petersburg.

Więcej informacji o projekcie Polski Petersburg można znaleźć na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury http://mck.krakow.pl/artykul/polski-petersburg oraz na stronie projektu http://www.polskaipetersburg.pl/

Powrót
drukuj wyślij facebook