wydarzenia

SORTUJ A-Z NAJNOWSZE
Krwawa Wizyta Zygmunta Luksemburskiego we Wrocławiu
Z Sulejowa na tron. Władysław Łokietek królem zjednoczonej Polski
Trudna misja Ottona z Bambergu na Pomorzu (Szczecin)
Wymarsz pierwszej kadrowej
Francuski książę królem polski
Francuzka w Polsce. Wjazd Ludwiki Marii do Gdańska w 1646 r. z okazji jej zaślubin z Władysławem IV
Opisałem więc rzeczy godne pamięci.” O uroczystym wjeździe Bony Sforzy do Krakowa
Unia brzeska. narodziny kościoła unickiego
Początki zjednoczonej Europy? Zjazd Monarchów Europejskich w Krakowie w 1364 r.
tumult toruński czyli o okrucieństwie wojen religijnych

„Bój się Boga! Nie przysięgaj…” Obrady Trybunału Koronnego w Lublinie

Inaczej niż u Matejki. Zagadka śmierci wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena
Tajemnicza śmierć książąt mazowieckich
Niesłusznie skazany? Spór Biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym
ŻARCIE MAMY WYTRZYMAMY
Mieszczanie kontra szlachta. Przyczyny i skutki zabójstwa Andrzeja Tęczyńskiego
Smutny los niezłomnego archimandryty z Supraśla
Jak świętowano stulecie wiedeńskiej wiktorii? Pomysły króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na uczczenie zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami
Koronacja Przemysła II. Początek zjednoczenia Polski?
KOZACY PRZECIWKO ROBOTNIKOM. Powstanie łódzkie 1905 r.
Toruń 1466. Wieczysty pokój po latach wojny.
Pokój toruński 1411 r. - zmarnowane zwycięstwo?
Wszyscy do urn! Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r.
Warszawska ulica żąda wolności
Z gimnazjum do wojska. Ochotnicy w Wojsku Polskim 1918–1920
Pocztowcy z karabinami. Obrona poczty polskiej w Gdańsku
Cudowne ocalenie Zakonu? Obrona Malborka w 1410 r.
Nie damy zabrać krzyża!
Mimo wszystko - rozmawiajmy! Obrady Okrągłego Stołu

W obronie honoru Monarchii Austro–Węgierskiej. Walki o Twierdzę Przemyśl podczas I wojny światowej (1914–1915)

 

U STÓP PUSTEGO PAPIESKIEGO TRONU. Uroczystości milenijne na Jasnej Górze w 1966 r.
Cuda nad Wrocławiem. Obrona miasta przed Tatarami
NOBLISTA W LUBLINIE. Czesław Miłosz doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Milicjanci przeciwko krasnalom, czyli Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu
męczeńska śmierć dominikanów czyli o Najeździe Tatarów na Sandomierz w 1260 r.

Tajemnicza śmierć wielkopolskiego możnowładcy Maćka Borkowica

Ludu Polski! Polski chłopie i robotniku! Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej z 1918 r.
Gdy Chełmno było wzorem
Kompozytor w Poznaniu wywołuje powstanie
DZIECI JADĄ NA WAKACJE! Działalność Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie w końcu XIX w.
Dlaczego zginął kanonik Marcin Baryczka?
Początek potęgi Gdańska. Wielki przywilej kazimierza Jagiellończyka
Karol Gustaw ucieka z Sandomierza
Jak Bolesław olśnił Ottona w Gnieźnie
DROGOCENNY JEDEN GRAM. ZAŁOŻENIE INSTYTUTU RADOWEGO W WARSZAWIE
Śląski bój o przyszłość. III Powstanie Śląskie
Pruski książę klęka przed polskim królem
Kaplica na polu Grunwaldzkim. Upamiętnienie bitwy z 1410 r.
Gniezno czy Giecz czyli skąd pochodzi dynastia?
PIERWSZY SEKRETARZ POTAJEMNIE NAGRANY. Wizyta Edwarda Gierka w Szczecinie w 1971 r.
Braterski spór o koronę. Jan Kazimierz Waza królem Polski
Czołgi przeciw robotnikom w Poznaniu
Collegium Nobilium. Odrodzenie polskiej edukacji
Charyzmatyczny Jan Kapistran na Stradomiu

Groźny bunt wójta i biskupa

Rzeźnicy i tkacze przeciwo patrycjuszom. Bunt cechów wrocławskich w 1418 r.
Bitwa trzech monarchów, czyli jak przegrać wygrane starcie. Epizod z historii potopu szwedzkiego
Triumf polskiej floty. bitwa pod oliwą w 1627 r.
Morska bitwa w sadzawce? Zalew Wiślany, 15 września 1463 r.
BEZCZELNY PODSTĘP KRZYŻAKÓW W GDAŃSKU
Nipokorne miasto. Wojna króla Stefana Batorego z Gdańskiem
Nauk przemożnych perła. Początki Akademii Krakowskiej