wydarzenia

SORTUJ A-Z NAJNOWSZE
Nauk przemożnych perła. Początki Akademii Krakowskiej
Nipokorne miasto. Wojna króla Stefana Batorego z Gdańskiem
BEZCZELNY PODSTĘP KRZYŻAKÓW W GDAŃSKU
Morska bitwa w sadzawce? Zalew Wiślany, 15 września 1463 r.
Triumf polskiej floty. bitwa pod oliwą w 1627 r.
Bitwa trzech monarchów, czyli jak przegrać wygrane starcie. Epizod z historii potopu szwedzkiego
Rzeźnicy i tkacze przeciwo patrycjuszom. Bunt cechów wrocławskich w 1418 r.

Groźny bunt wójta i biskupa

Charyzmatyczny Jan Kapistran na Stradomiu
Collegium Nobilium. Odrodzenie polskiej edukacji
Czołgi przeciw robotnikom w Poznaniu
GDY CENZURA ZDJĘŁA DZIADY… Inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym w roku 1967
Braterski spór o koronę. Jan Kazimierz Waza królem Polski
Nordycki triumf w Zakopanem. Narciarskie mistrzostwa świata w Zakopanem w 1939 roku
PIERWSZY SEKRETARZ POTAJEMNIE NAGRANY. Wizyta Edwarda Gierka w Szczecinie w 1971 r.
Gniezno czy Giecz czyli skąd pochodzi dynastia?
Kaplica na polu Grunwaldzkim. Upamiętnienie bitwy z 1410 r.
Pruski książę klęka przed polskim królem
Śląski bój o przyszłość. III Powstanie Śląskie
DROGOCENNY JEDEN GRAM. ZAŁOŻENIE INSTYTUTU RADOWEGO W WARSZAWIE
Jak Bolesław olśnił Ottona w Gnieźnie
Karol Gustaw ucieka z Sandomierza
Początek potęgi Gdańska. Wielki przywilej kazimierza Jagiellończyka
Dlaczego zginął kanonik Marcin Baryczka?
DZIECI JADĄ NA WAKACJE! Działalność Towarzystwa Kolonii Letnich w Warszawie w końcu XIX w.
Kompozytor w Poznaniu wywołuje powstanie
Sejmowa burza i konstytucyjny kompromis. Uchwalenie Konstytucji marcowej 1921 roku
Gdy Chełmno było wzorem
Ludu Polski! Polski chłopie i robotniku! Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej z 1918 r.

Tajemnicza śmierć wielkopolskiego możnowładcy Maćka Borkowica

męczeńska śmierć dominikanów czyli o Najeździe Tatarów na Sandomierz w 1260 r.
Milicjanci przeciwko krasnalom, czyli Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu
NOBLISTA W LUBLINIE. Czesław Miłosz doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Cuda nad Wrocławiem. Obrona miasta przed Tatarami
U STÓP PUSTEGO PAPIESKIEGO TRONU. Uroczystości milenijne na Jasnej Górze w 1966 r.

W obronie honoru Monarchii Austro–Węgierskiej. Walki o Twierdzę Przemyśl podczas I wojny światowej (1914–1915)

 

Mimo wszystko - rozmawiajmy! Obrady Okrągłego Stołu
Nie damy zabrać krzyża!
Cudowne ocalenie Zakonu? Obrona Malborka w 1410 r.
Pocztowcy z karabinami. Obrona poczty polskiej w Gdańsku
Z gimnazjum do wojska. Ochotnicy w Wojsku Polskim 1918–1920
Warszawska ulica żąda wolności
Wszyscy do urn! Plebiscyt na Górnym Śląsku w 1921 r.
Pokój toruński 1411 r. - zmarnowane zwycięstwo?
Toruń 1466. Wieczysty pokój po latach wojny.
KOZACY PRZECIWKO ROBOTNIKOM. Powstanie łódzkie 1905 r.
Polki przy urnach, Polki w parlamencie. Przyznanie praw wyborczych obywatelkom Polski
Koronacja Przemysła II. Początek zjednoczenia Polski?
Jak świętowano stulecie wiedeńskiej wiktorii? Pomysły króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na uczczenie zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami
Smutny los niezłomnego archimandryty z Supraśla
Mieszczanie kontra szlachta. Przyczyny i skutki zabójstwa Andrzeja Tęczyńskiego
ŻARCIE MAMY WYTRZYMAMY
„Przyczynić się do zwycięstwa nad Bałtykiem”. Otwarcie Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego w Gdyni
Niesłusznie skazany? Spór Biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym
Tajemnicza śmierć książąt mazowieckich
Inaczej niż u Matejki. Zagadka śmierci wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena
STUDIA W GŁĘBOKIEJ KONSPIRACJI. Tajne nauczanie w Krakowie podczas II wojny światowej
„Wyzwalanie” Górnego Śląska, czyli o „tragedii górnośląskiej”

„Bój się Boga! Nie przysięgaj…” Obrady Trybunału Koronnego w Lublinie

tumult toruński czyli o okrucieństwie wojen religijnych
Początki zjednoczonej Europy? Zjazd Monarchów Europejskich w Krakowie w 1364 r.
Unia brzeska. narodziny kościoła unickiego

Skandal w teatrze. Premiera "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim w Krakowie

Opisałem więc rzeczy godne pamięci.” O uroczystym wjeździe Bony Sforzy do Krakowa
Francuzka w Polsce. Wjazd Ludwiki Marii do Gdańska w 1646 r. z okazji jej zaślubin z Władysławem IV

W podzięce za zwycięstwo. Krakowskie uroczystości na cześć Jana III Sobieskiego w 1683 r.

Francuski książę królem polski
Wymarsz pierwszej kadrowej
Trudna misja Ottona z Bambergu na Pomorzu (Szczecin)
Z Sulejowa na tron. Władysław Łokietek królem zjednoczonej Polski
Krwawa Wizyta Zygmunta Luksemburskiego we Wrocławiu