QUIZY

Piłsudski, Witos, Paderewski, Dmowski - sprawdź, czy wiesz o nich wszystko?

Którym dziełem polskiej sztuki jesteś?

Która postacią historyczna jesteś?