HISTORIA: POSZUKAJ

Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany od 2015 roku przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Naszym celem jest przybliżanie historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa. Projekt kierujemy głównie do młodzieży, ale także do muzealników, nauczycieli, edukatorów muzealnych oraz wszystkich miłośników historii.

Uruchomiony w styczniu 2016 roku portal internetowy ma pokazać, że historia to nie tylko daty i bitwy. Można ją odkrywać na różne sposoby. Stąd obok artykułów opisujących wydarzenia i postaci historyczne, odwołujemy się do architektury, muzyki, filmu oraz do obiektów muzealnych, które umieściliśmy w zakładce WIEDZA. Pokazujemy, że historii można uczyć się też przez zabawę. W tym celu uruchomiliśmy zakładkę QUIZY i GIFY.

W zakładce AKTUALNOŚCI publikujemy informacje o nowych muzeach, najciekawszych wystawach czasowch i galeriach stałych.

Projekt HISTORIA:POSZUKAJ zakłada działania edukacyjne w muzeach i szkołach takie jak lekcje muzealne, gry miejskie, konkursy, quizy, festiwale nauki oraz specjalny program dla Polonii. Jako instytucja z założenia współpracująca z muzeami, liczymy na ich szczególne zaangażowanie.

Właśnie z myślą o muzeach i ich kolekcjach stworzyliśmy zakładki OBIEKTY i OBRAZY, w których publikujemy artykuły o dziełach sztuki związanych z historią regionu lub całego kraju. Najciekawszym artykułom towarzyszą GIFY publikowane na profilu portalu na Facebooku.

HISTORIA:POSZUKAJ jest projektem otwartym. Zapraszamy do współpracy.

Poszukaj z nami historii!

Kontakt:

historiaposzukaj@nimoz.pl

Zespół ds. realizacji projektu HISTORIA:POSZUKAJ

Dominika Mroczkowska-Rusiniak, koordynatorka projektu, drusiniak@nimoz.pl
Jacek Górka, kierownik działu edukacji, informacji i wydawnictw NIMOZ, jgorka@nimoz.pl

Redakcja tekstów

Monika Noszczak

Andrzej Zugaj

Elżbieta M. Dobrzyńska

Zespół programowy portalu HISTORIA:POSZUKAJ

dr Anna Czarniecka - zastępca dyrektora NIMOZ
Jerzy Bracisiewicz - opiekun merytoryczny projektu

NASI AUTORZY

dr Przemysław Deles

dr Mikołaj Getka-Kenig

Anna Knapek

dr Krzysztof Kowalewski

dr Anna Lew-Machniak

dr Magdalena Łanuszka

dr Aleksander Łupienko

Sławomir Majoch 

Ewa Olkuśnik 

dr Marek Olkuśnik

Paulina Pieńkowska

dr Jarosław Pietrzak

Magdalena Staręga

Weronika Szerle

dr Hanna Węgrzynek

Urszula Zachara-Związek

Michał Zarychta 

Tomasz Związek

Portal Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

drukuj wyślij facebook